fathers of church

  1. İsim Hıristiyanlığın Kurucuları: ilk 7 yüzyılda Hıristiyanlığı savunan ve öğretenler.
kilise babaları İsim