fence lizard

  1. İsim çit kertenkelesi
    (Sceloperus undulatus): Doğu ABD'de ekseriya çit, kaya, kütük vb. üzerlerinde görülen bir tür kertenkele.