1. (a) defetmek, püskürtmek.
    fight off an enemy attack. (b) önlemek, ilerlemesini durdurmak, (gelişmesine/çoğalmasına
    vb.) mani olmak.
    to fight off a cold.
kıyasıya dövüşmek Fiil