find the heart to do

  1. Fiil bir şeyi yapmaya cesareti olmak
  2. Fiil içi götürmek