bir şey için ilk hakka sahip olmak Fiil
borsada ilk (ikinci) çağrı