fit someone with something

  1. Fiil birine birşeyi denetmek
  2. Fiil birinin birşeyi denemesini sağlamak
  3. Fiil birine birşeyi prova ettirmek
birini birşeyle donatmak Fiil
birine birşey sağlamak Fiil
birine birşey vermek Fiil