fling oneself into a project

  1. Fiil bütün gücüyle kendini bir tasarının gerçekleştirilmesine adamak