foil sb's escape

  1. Fiil önceden öğrenip birinin kaçma planını boşa çıkarmak