follow your instincts

  1. Fiil içgüdülerine güvenmek
  2. Fiil içgüdülerine göre davranmak
  3. Fiil içgüdülerine uymak