1. İsim, Çevre ve Ekoloji besin zinciri
  2. beslenme zinciri, küçükleri daha büyüklere yem olan canlılar topluluğu.