foq- standing insert

  1. İsim bir gazetedeki önceden basılmış ek reklam sayfası