for the best

  1. sonu hayırlı, en iyi sonuç veren.
    At first we were unhappy about the plan, but it turned out to be
    all for the best: Önceleri plandan memnun değildik, fakat sonu iyi/hayırlı geldi.
sonu hayırlı, en iyi sonuç veren.
At first we were unhappy about the plan, but it turned out to be
all for the best: Önceleri plandan memnun değildik, fakat sonu iyi/hayırlı geldi.
gerisini talihe/Allaha bırakmak, sonuçtan umut kesmemek, güvenini sarsmamak.
Don't worry about the
exam, you study as hard as you can, and then hope for the best.
Hayırlı olsun.
Her işte bir hayır vardır.
iyi yer kapmak için itişip kakışma
en iyi kalite mal kullanılmasını şart koşmak Fiil
en iyi kalite mal kullanılmasını şart koymak Fiil
kerte sine getirmek Fiil
en iyisi istifa etmek olurdu