forbidden fruit

  1. (a) memnu meyve: Kutsal Kitaba göre Adem ve Havvanın Allahın emrine aykırı olarak yeyip cennetten kovuldukları,
    iyi ile kötüyü ayırdetmeye yarayan bilgi ağacının meyvesi, (b) yasa/ahlâk dışı zevk ve sefahat düşkünlüğü.