foundation building

inşaat temeli
bir binanın temelini atmak Fiil