freak someone out

  1. Fiil birini delirtmek
  2. Fiil birinin tepesini attırmak