free agency

  1. elindelik
  2. iradei cüziye
  3. hareket serbestisi
  4. serbest irade
  5. davranış özgürlüğü
irade serbestliğine sahip olmak Fiil
dilediği şekilde hareket etmek Fiil