1. serbest mal
  2. fiyatı olmayan mal
  3. İsim gümrüksüz mallar
gümrük süz mal ithalatı giriş bildirimi
gümrüksüz mallar İsim
gümrük girişi (ithal ya da ihraç edilen malın gümrüğe girişi ve kaydı ; gümrüksüz mal ithalatı giriş
bildirimi ; gümrüğe tabi mallarda ithalat giriş b
birden çok amaç için kullanılabilecek sermaye malları İsim
malların serbest dolaşımı
gümrüksüz mal ithal lii
gümrüksüz mal ithali
malların serbest dolaşımı
tayınlanmış malları serbest bırakmak Fiil
serbest mal ticareti
kusursuz mallar İsim
gümrüksüz mallar İsim
serbest dolaşımdaki mallar İsim