free reserves

  1. İsim serbest rezervler
  2. İsim serbest yedekler
  3. İsim kullanımı işletme yönetim organının kararına bağlı yedekler
serbest rezervlere koymak Fiil