1. (US) vergi alınmayan yabancı devlet gemisi
  2. tarafsız bir devlet gemisi
  3. tarafsız gemi
Gemi Yanında Teslim, Gemi Doğrultusunda Masrafsız İsim, Ticaret
(FAS) dış ticaret anlaşmalarında satıcı fiyatı (malların yüklenmek üzere geminin yanına bırakıldığı noktaya
kadarki bütün masraf ve rizikoları kapsar
: gemi bordasında teslim.