1. İsim önder, öncü, önde/başta gelen kimse, temsilci.
  2. İsim (sirk vb.) çığırtkan.