funded property

  1. (Br) sermaye varlığı
  2. devlet tahvillerine yatırılmış servet
  3. sermaye serveti