1. (a) emin sığınak, güvenlikle sığınılacak yer, (b) (bkz: dugout ) (1).
tek kişilik siper