future estate

  1. gelecekteki mülkiyet hakkı
  2. gelecekte edinilecek emlak