future-acquired property

veresiye satın alınan mülk
gelecekte edinilecek mülk