görevlerini yerine getirmez olmak

  1. Fiil to be failing in one's duties