gözkapağı

  1. eyelid
palpebra İsim, Anatomi
eyelid İsim, Anatomi
lid İsim, Anatomi

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Göz yuvarlaklarının önünde bulunan ve birbirine ... perde şeklinde örten organ