gümrüğe tabi mallar için gümrüğe verilen deklare formu

  1. entry for home use ex ship