gümrük antreposuna alınacak malları belirten deklare formu

  1. entry for warehousing