gaz torbası/balonu, gaz toplamaya/depolamaya mahsus elâstikî torba. İsim
lâf ebesi, palavracı, geveze. İsim