gather evidence

eldeki kanıtlardan sonuç çıkarmak Fiil