1. Zarf kibarca, nazikâne, asilâne, yavaşça, hafifçe.
  to deal gently with someone: birisine kibarca davranmak,
  kibar muamele etmek.
  The road slopes gently down the river: Yol hafif bir eğimle nehire iner.
  to go gently with/on someone: bir kimseyi zorlamamak, üstüne varmamak.
  gently does it! Yavaş ol! zorlama!
  gently born: doğuştan asil, soylu aileden.
şırıldamak Fiil
yavaşça
kötü bir haberi alıştıra alıştıra birine açmak Fiil