geophysical year

Milletlerarası Jeofizik Yılı, 1.7.1957'den 31.12.1958'e kadar süren yoğun jeofizik araştırma ve buluşlarla dolu 18 aylık dönem.