get a line on

  1. bir şeyin bilinmeyen tarafını bulmak/meydana çıkarmak.
birisine bir hususta bilgi vermek.