get difficult

geçinilmesi güç bir kişi olmak Fiil
elde edilmesi güç
temas kurulması güç bakan