get in someone's hair

  1. (birinin) canını sıkmak, (bir kimseyi) rahatsız/taciz etmek, bir kimseye musallat/tebelleş olmak, damarına
    basmak.
    He gets in my hair: Canımı sıkıyor.