1. (a) (okula/müsabakaya vb.) kabul olunmak/girmek.
  get into a club: bir kulübe girmek/üye olmak.
  (b) (taşıta) binmek.
  They got into the car and drove off. (c)
  get into bad habits: kötü alışkanlıklar edinmek.
  get into the way of doing something: bir şeye alışmak, âdet edinmek.
  get someone into the way of doing something: birini bir şeye alıştırmak. (d)
  get into a temper: hiddetlenmek, (e)
  get something into one's head: (bir fikri vb.) kafasına sokmak, kavramak, anlamak. (f)
  get someone into trouble: birinin başına dert açmak, başını belaya sokmak.

  NOT

  : To get a woman into trouble: Bir kadını hamile bırakmak anlamına gelir, bu deyim dikkatle kullanılmalıdır.
kafasına sokmak Fiil
anlamak Fiil
birinin dikkatini çekmek ya da sevgisini kazanmak Fiil
güç kullanmak Fiil
tam yoluna girmek, işe ayak uydurmak, ilerlemek, önden gitmek.
okuyarak ünsiyet peydah etmek Fiil
otobüse binmek Fiil
arabaya binmek Fiil
bir kulübe girmek Fiil
bir kulübe üye olmak Fiil
kalabalığa karışmak Fiil
yumruk yumruğa birbirine girmek Fiil
güç duruma düşmek Fiil
kendinin ya da başkasının güçlüğe uğramasına sebep olmak Fiil
önemsiz şeyler için telaş etmek Fiil
eski âdetlerine bağlı olmak Fiil
keyfi gelmek Fiil
belaya çatmak, çıkmaza saplanmak, başı derde girmek.
bir işkoluna girmek Fiil
belaya çatmak Fiil
başını belaya sokmak Fiil
işleri karıştırmak Fiil
kavgaya girişmek Fiil
hırsı ya da inisiyatifi kalmamak Fiil
değişmez alışkanlığa bağlanmak Fiil
tekdüze bir hayat tarzı içinde kalmak Fiil
başını derde sokmak Fiil
gemiyi boşaltmak Fiil
kızar gibi görünmek Fiil
küplere binmek Fiil
gayrete gelmek Fiil
kötü arkadaşlar arasına katılmak Fiil
kötü alışkanlıklar edinmek Fiil
yatağa girmek Fiil
biriyle temasa geçmek Fiil
borca girmek Fiil
borçlanmak Fiil
üstesinden gelemeyeceği zor işlere bulaşmak Fiil
bir şeye kapılmak Fiil
şeytana kapılmak Fiil
(işyeri) tam faaliyete geçmek Fiil
başına bela açmak Fiil
başı belaya girmek Fiil
başını belaya sokmak Fiil
it izi at izine karışmak Fiil
parlamentoya seçilmek Fiil
birinin hoşnutsuzluğunu çekmek Fiil
kara kaplı deftere yazılmak Fiil
bir işe iştirak etmek Fiil
katılmak Fiil
itiyat edinmek Fiil
trafik sıra sına girmek Fiil
trafik sırasına girmek Fiil
halkın gözüne girmek Fiil
en yüksek vitese geçirmek Fiil
temas kurmak Fiil
başı derde girmek Fiil
başı belâya girmek Fiil
başı belaya girmek Fiil
evlenmeden gebe kalmak Fiil
üniversiteye girmek Fiil
başı derde girmek, belaya çatmak.
hizaya gelmek Fiil
bir kızın başını belaya sokmak Fiil
aklına olmayacak şey getirmek Fiil
normal hayata dönmek Fiil
günlük yaşama dönmek Fiil
işinin başına dönmek Fiil
işbaşına geri dönmek Fiil
arabasına yeniden binmek Fiil
yeniden kâra geçmek Fiil
yeniden kâra geçmek Fiil
boş hayallere/ümitlere kapılmak, olmayacak şeyler beklemek.
kafasına sokmak Fiil
birinin sevgisini kazanmak Fiil
fikirlerini bir biçime sokmak Fiil
birine kancayı takmak Fiil
kendini (işine) vermek, dört elle sarılmak.
kendini bir şeye vermek Fiil
eski formunu bulmak Fiil
başını derde sokmak Fiil
birinin başını belaya sokmak Fiil
şaşırıp kalmak, ne yapacağını bilememek, işin içinden sıyrılamamak.