1. (a) birisiyle görüşmek.
  I'll get onto the director and see if he can help. (b) hilesini/foyasını
  meydana çıkarmak.
  He tricked the people for years until the police got onto him. (c) seçilmek, atanmak.
  My friend got onto the City Council. (d) işi/konuyu ele almak, (işe/müzakereye) başlamak.
  Let's get onto our subject. (e) binmek.
  I got onto the plane at Rome.
bir temsili sahneye koymak Fiil
izini bulmak Fiil
(telefonla) ilişki kurmak Fiil