give a case to the superior court

  1. Fiil bir davayı bir üst mahkemeye havale etmek
  2. Fiil davayı bir üst mahkemeye havale etmek