give a friend the freedom of one's library

  1. Fiil bir arkadaşa kitaplığından yararlanma özgürlüğü vermek