1. (a) ümidini kesmek, ümitsizliğe düşmek, ye'se kapılmak, (b) vazgeçmek, terketmek, bırakmak.
  to give
  up smoking. (c) teslim olmak/etmek.
  He gave himself up to the police. We gave him up to the police. (d) kendini adamak/vakfetmek, kendini vermek.
  The student gave himself up to studying. (e) ilişkiyi/münasebeti kesmek, (arkadaşlığa/dostluğa) son vermek, yüz çevirmek.
  She gave up her lover to save her marriage. (f)
  give up on
  k.d. tamamen ümidini kesmek.
  I give up on you: you'll never learn Calculus. (g)
  give up the ghost: ölmek, son nefesini vermek, ruhunu teslim etmek.
müflisten vaki olacak bütün taleplerden vazgeçmek Fiil
müflisten vâki olacak bütün taleplerden vazgeçmek Fiil
vazifesinden ayrılmak Fiil
işini bırakmak Fiil
otomobili ıskartaya çıkarmak Fiil
taleplerinden vazgeçmek Fiil
işini bırakmak Fiil
yerini birine vermek Fiil
dükkânıni çocuğuna devretmek Fiil
dükkânını çocuğuna devretmek Fiil
caymak Fiil
aman dedirtmek Fiil
bir kaleyi teslim etmek Fiil
bir gazeteyi almayı bırakmak Fiil
bütün iddalarından vazgeçmek Fiil
bütün talep haklarından vazgeçmek Fiil
bütün ümidini yitirmek Fiil
bütün malını mülkünü elden çıkarmak Fiil
işi bırakmak Fiil
kaybolmuş gözüyle bakmak Fiil
kaybolmuş nazarıyla bakmak Fiil
birini ele vermek Fiil
birini kayıp kabul etmek Fiil
tahtı terk etmek Fiil
dövüşmekten vazgeçmek Fiil
ruhunu teslim etmek Fiil, Deyim
akıldan çıkarmak Fiil
bir şehrin anahtarlarını teslim etmek Fiil
eşit olmayan mücadeleyi bırakmak Fiil
polise ihbar etmek Fiil
iş yapmayı bırakmak Fiil
ticareti bırakmak Fiil
... hakkında uyarmak Fiil
...i önceden haber vermek Fiil
teslim almak Fiil
hapse gönderilmek üzere teslim olmak Fiil
kendini bir şeye vermek Fiil
polise teslim olmak Fiil
adalete teslim olmak Fiil
(kalkarken/ata binerken) birine yardım etmek.
(a) birisinin ata binmesine yardım etmek, (b) birisine yardımda/müzaherette bulunmak, kalkınmasına yardım etmek, desteklemek.
becerememekten koktuğundan işi bırakmak Fiil
becerememekten korktuğundan işi bırakmak Fiil