glory in something

  1. Fiil birşeyle övünmek
  2. Fiil birşeyden gurur duymak
  3. Fiil birşeyle böbürlenmek
  4. Fiil birşeyden mutlu olmak
  5. Fiil birşeyden memnun olmak
  6. Fiil birşeyden memnuniyet duymak
  7. Fiil birşeye sevinmek
  8. Fiil birşeyden zevk almak