go against sb's grain

  1. Fiil birinin aleyhine olmak
  2. Fiil isteğine karşı olmak