1. bir ürün ya da hizmetin reklam bütçesi için birbirini izleyen on iki aylık süre