gold holdings

altın ve döviz mevcudu
bir memleketin altın ve gümüş rezervleri İsim