good behaviour

  1. iyi davranış
  2. hüsnühal
  3. iyi davranış davranma
  4. usluluk
iyi hal kâğıdı
(hâkim) kaydı hayat şartıyla