good-for nothing

  1. bir işe yaramaz, değersiz, beş para etmez.
  2. değersiz/âdi kimse, serseri, yaramaz, mendebur.