great primer

  1. İsim iri baskı: eskiden İncilin baskısında kullanılan 18 punto.