great weight of responsibility

büyük sorumluluğu olmak Fiil