1. İsim mağduriyet
  2. İsim şkâyet/hoşnutsuzluk kaynağı/sebebi, şikâyete sebep olan hal/durum, keder/üzüntü veren şey.
  3. İsim yakınma, şikâyet, hoşnutsuzluk, haksız bir muameleye karşı duyulan memnuniyetsizlik.
    She has a very
    real grievance against the hospital, since the operation which ruined her health.
  4. İsim haksız muamele etme, kötülük yapma.
şikâyetini bildirmek Fiil
müşteri şikâyeti
bir şikâyetin icabına bakmak Fiil
bir şikâyeti halletmek Fiil
özel dert.
haksızlığı gidermek, şikâyet sebebini ortadan kaldırmak.
şikâyetlerin hakem kurulunda incelenmesi
şikâyet kurulu: şikâyetleri dinleyip sebeplerini ortadan kaldırmak amaciyle, işçi birlikleri ve işverenlerden kurulan karma kurul.
(US) işçilerin mağdur oldukları konusunda şikâyeti
şikâyetlerin çözüm yöntemi
birisi hakkında şikâyette bulunmak.
kolluk şikayet büroları İsim, Kamu Yönetimi
bir şeyi şikâyet etmek Fiil
şikâyet vesilesi
sendika şikâyet komitesi