1. İsim silahhane, silahların muhafaza edildiği salon.
  2. İsim savaş gemisinde küçük rütbeli subaylar bölümü.